Det er vigtigt at lave en god købsaftale

0

Når du køber fast ejendom, skal der laves en aftale mellem køber og sælger. Denne aftale beskriver vilkår og betingelser for salget og udgør fundamentet for det skøde, som du modtager i forbindelse med købet.

En købsaftale er dermed vigtig for at være sikker på, alle parter er enige og forstår transaktionen. Som køber af det nye hjem, bør du derfor være opmærksom på, hvad du skriver under på. Herunder får du nogle hurtige tips til, hvad du skal holde dig for øje i aftalen.

Koster det noget at få lavet en købsaftale?

Ja, det koster ofte omkring 7-9.000 kr. så det er desværre ikke gratis, men dog nødvendigt. I hvert fald hvis du vil sikre dine rettigheder som køber.

Kan jeg fortryde, selvom jeg har underskrevet?

En køber kan godt fortryde, selv efter en underskrift er lavet. Det skal dog ske indenfor seks dage efter købet er fundet sted, og du skal stadigvæk betale 1% af købsprisen.

Hvad indeholder en købsaftale?

Aftalen skal blandt andet indeholde følgende:

  • Både køber, sælger og ejendommens adresser
  • Overtagelsesdato
  • Offentlig ejendomsvurdering
  • Salgsopstillingen
  • Pris
  • Ejendommens nuværende forsikringer
  • Frist for berigtigelse
  • Underskrifter fra både sælger og køber

En købsaftale med forbehold

Nogle gange vil der være tale om en købsaftale med forbehold. Det betyder, at bestemte betingelser skal være opfyldt for at salget kan gennemføres. Sådanne forbehold kan for eksempel være, at køber får solgt sit hus, før de køber den nye ejendom, eller at det er muligt at tegne en forsikring.

En betinget købsaftale

Har du endnu ikke fået solgt din nuværende bolig, kan du lave en betinget købsaftale med sælgeren af din nye bolig. Denne aftale betyder, at du ikke køber huset, før din nuværende bolig er blevet solgt. Sådan en aftale holder dog kun i en fastsat periode, der som regel består af et par måneder. Du kan dermed ikke vente i flere i år på at få solgt din nuværende bolig.

Du får dog kun fortrinsret til boligen. Det vil sige, at der i teorien kan dukke en ny køber op, som ender med ejendommen i stedet for dig. Vil du være den eneste, der har ret til at købe boligen i den fastsatte periode, kan du foreslå en fuldt betinget købsaftale, der netop sikrer, at du er den eneste, som kan købe boligen.

Der kan ikke kommenteres.