Sådan kan du holde hus – og holde det rent

0

De mange krav til indretning idag, stiller den ellers magelige husfrue – eller mand – over for til tider gevaldige problematikker. For det er ikke nødvendigvis klart hvad det vil sige at indrette. Naturligvis kan horder af indretningsarkitekter hidkaldes, med henblik på at få udbedt kyndige råd om, hvordan ens domicil skal tage sig ud. Men før du læser videre, stiller vi et mindre krav med denne tekst. Forestil dig, at du er husejer, men ikke blot det, du er først og fremmest grundejer. Nuvel, hvad betyder dette for dig? Det betyder muligvis, at man ville skulle tage bestik af rensning af tag, fliser og facade. For er dette ikke mindst en lige så stor del af din indretning, som valget af, eksempelvis, de pæneste gardiner?

Udret noget med indretning

Ordspillet er ikke tilfældigt. For det er ofte i forglemmelsen af at rette sig mod det udvendige, at det indre aldrig får det præg af inderlighed, som af karakteristisk for hjemmet, når det er ordentligt indrettet. Så tag derfor formaningen seriøst om at udrette noget udvendigt, for at opnå indvendig glæde – om dette så må være i sjælelig eller huslig forstand. Kilden, som antydet ovenfor, til at holde sin grund ren og sanitær, er ved de forskellige former for vedligeholdelse, som kan foretages. Og det er ofte det, der kunne forekomme at være forbundet med møjsommeligt arbejde, som er det væsentligste i denne sammenhæng. Dit hus ydre, hvad enten det som sagt er fliser, tag eller facade, kræver en rensning for at det tager sig godt ud, og der er endvidere flere forskellige muligheder for, at dette kan lade sig gøre. Du behøver ikke engang at foretage rensningen selv. Læs videre i næste afsnit.

Bestil tag, flise eller facaderensning hos professionelle udbydere

Der findes mange forskellige serviceydelser i denne afdeling, der stort vil kunne tage sig af alt, hvad du måtte begære i forhold til at vedligeholde din grund. Hvis dine fliser evt. gennem længere tid har været udsat for naturens ofte ubarmhjertige elementer, kan en fliserens med de rette teknikker fjerne det, der ofte er de mest almindelige syndere: alger, ukrudt og den såkaldte flisepest – en af de mere end 900 arter af lavsvampen, der så at sige forpester dine fliser. Rensning af taget vil derimod ofte være forbundet med fjernelse af mos, men også alger, og i det hele taget forskelligartede gevækster, der lever af den fugt, som de suger til sig fra luften.

En tagrensning kan her være essentiel, da en øget forekomst af disse gevækster ikke blot forlener taget med et uønskeligt indtryk, men kan tillige medføre en svækkelse af selve tagkonstruktionen – og sker dette først, er det ikke værd at bruge penge på indretningsarkitekten. Facaderens kommer som kronen på værket, og kan i særdeleshed være betimeligt, såfremt din facade er ramt af diverse urenheder, af den art som hidtil er blevet nævnt. En ordentlig rensning via højtryksspuling kan her foretages, kombineret med solid imprægnering.

Der kan ikke kommenteres.